Lier asyl

Lier Asyl åpnet i 1926. Sykehuset som huset over 500 pasienter er beryktet for sine behandlingsmetoder og utprøving på pasienter, med blant annet LSD, lobotomi og bruk av reimer og tvangsmidler. I dag står flere av bygningene tomme. Disse er falleferdige og ikke trygge å gå inn i .

The creative Cave

customer@tccave.no

All rights reserved