Forfatter

Forfatter

 

Jeg har alltid skrevet. Enten det har vært avisartikler, som journalist, kronikker, petiter, sangtekster eller blogg. I fjor startet jeg et veldig godt og kerativt samarbeid med forlaget SIrcus bok. Foreløpig er den første barneboken om Professor Spetaklus ute i handelen. Vi jobber videre med andre spennende prosjekter.

Professor Spetaklus er en oppfinner som i tillegg til maskiner som loffspisermaskinen har funnet opp en tidsmaskin.

 

I den reiser han for å oppleve de store oppfinnelsene.

 

I tillegg til historien får leseren også faktarammer og historie tilpasset barna.

 

Jeg kaller det "le og lær metoden".

 

Professor Spetaklus og tidsmaskinen er foreløpig første bok i serien.

 

 

The creative Cave

post@tccave.no

All rights reserved