Forfatter

Forfatter


Jeg har alltid skrevet. Enten det har vært avisartikler, som journalist, kronikker, petiter, sangtekster eller blogg. I fjor startet jeg et veldig godt og kerativt samarbeid med forlaget SIrcus bok. Foreløpig er den første barneboken om Professor Spetaklus ute i handelen. Vi jobber videre med andre spennende prosjekter.

Professor Spetaklus er en oppfinner som i tillegg til maskiner som loffspisermaskinen har funnet opp en tidsmaskin.


I den reiser han for å oppleve de store oppfinnelsene.


I tillegg til historien får leseren også faktarammer og historie tilpasset barna.


Jeg kaller det "le og lær metoden".


Professor Spetaklus og tidsmaskinen er foreløpig første bok i serien.The creative Cave

customer@tccave.no

All rights reserved